Ampere

Stichting Ampère

Historisch Collectievorming

Elektrotechniek, Wiskunde & Informatica

Coulomb

Volta

Doelstelling van de Stichting Ampère

De stichting is in 2007 opgericht ter professionalisering van de historische collectie van de faculteit EWI aan de Universiteit Twente.
De stichting voert het beheer over de collectie en de daarvoor verantwoordelijke commissie. De stichting treedt op als onafhankelijk instituut los van de universiteit. Dat maakt het mogelijk fondsen te werven en subsidies aan te vragen ten behoeve van instandhouding en aanvulling van de historische collectie.

Ohm

Kirchhoff

Commissie Studieverzameling EWI

De Commissie Studieverzameling (CSV) beoogt historisch erfgoed binnen de faculteit EWI in stand te houden en de kennis over de ontwikkelingen in de Elektrotechniek en Informatietechnologie uit te dragen. De nadruk ligt op de vakgebieden die aan de afdelingen van de faculteit EWI, werden en worden onderwezen of onderzocht.

Maxwell

Hertz

Organisatie

Een werkgroep van vrijwilligers (veelal gepensioneerden) draagt zorg voor het selecteren, conserveren, beheren en archiveren van de verzameling. De leden zijn als regel aanwezig op woensdag en vrijdagochtend in gebouw Carré, kamer CR 5.340, tel. 053-4894109.

Website: http://studieverzameling.utwente.nl

Email: studieverzameling@ewi.utwente.nl

Marconi

Morse

Bell

Elektronische meetinstrumenten

Turing

Von Neumann

Bestand:Charles Babbage by Samuel Laurence.jpg

Babbage

Leibniz

De Forest

Shockley

Adres: Universiteit Twente, Faculteit EWI, Postbus 217, 7500 AE Enschede